Informacja dla lekarzy okulistów - Aktywny samorząd

04.03.2021

Ważna informacja dla lekarzy okulistów - dotyczy zaświadczeń określających parametry wzroku na potrzeby programu Aktywny samorząd.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją dotyczącą sposobu wypełniania zaświadczeń przez lekarzy okulistów na potrzeby uczestnictwa w Module I, obszarze B  Programu „Aktywny samorząd”.
Bardzo prosimy o jej przekazywanie lekarzom okulistom wystawiającym przedmiotowe zaświadczenia. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których konieczne jest ich korygowanie lub ponowne wystawienie z powodu niedostarczenia niezbędnych informacji w pierwszym dokumencie.

Informacja dla lekarzy okulistów - dotyczy zaświadczeń określających parametry wzroku na potrzeby programu „Aktywny samorząd” -  Plik do pobrania [pdf, 424.95 kB]

źródło SOW PFRON (link)


czytaj dalej...

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 r.

01.03.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli informuje, że od  1 marca 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2021”. W dniu 11 stycznia 2021 r. uchwałą nr 2/2021 Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Program "Aktywny samorząd".


czytaj dalej...

Ponowne uruchomienie numerów telefonicznych PCPR w St. Woli

13.01.2021

Informujemy, że została przywrócona funkcjonalność dotychczasowych numerów telefonicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. Numery kontaktowe do poszczególnych działów PCPR pozostały bez zmian:

Sekretariat - 15 643 36 68
Księgowość - 15 643 37 01
Dział Pomocy Społecznej:
- zespół ds. pomocy instytucjonalnej i świadczeń - 15 643 36 67
- programy ze środków zewnętrznych 15 643 37 05
- zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej - 15 643 36 99
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
- wtz, kontrola beneficjentów, programy PFRON - 15 643 37 04
- turnusy rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny, bariery funkcjonalne - 15 643 36 66


czytaj dalej...

Nowy adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej...

07.01.2021

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli od 2021roku rozpoczęło działalność pod nowym adresem:

37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12  - budynek „Metalowiec”, 3 piętro, pokoje od 318-329.


czytaj dalej...

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021

30.12.2020

Informujemy, że Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania  różnic między regionami III” w 2021 roku oraz wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w...


czytaj dalej...

Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli poszukuje...

27.10.2020

Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli poszukuje wolontariuszy.


czytaj dalej...

Program "POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY"

04.09.2020

Informujemy o projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY) Projekt...


czytaj dalej...

Nowy adres Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o...

16.06.2020

Informujemy, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli z dniem 1 czerwca 2020 roku zmienił siedzibę i obecnie działa pod nowym adresem:

37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12
(budynek „Metalowiec” - parter)

Biuro Obsługi Klienta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli mieści się na parterze budynku i czynne jest w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  7.00 – 15.00
wtorek:  7.30 – 15.30


czytaj dalej...