Ogłoszenie

07.05.2020

Na podstawie §13 ust. 3 w związku z §13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 792),...


czytaj dalej...

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku...

16.04.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o nowo uruchomionym przez PFRON programie pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się w zakładce "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" (link do strony).


czytaj dalej...

Informacja PZO w Stalowej Woli

13.03.2020

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli informuje, że zawiesza orzekanie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności od dnia 16.03.2020r. do 31.03.2020r. w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-Cov-2. Wszystkie posiedzenia składów orzekających, które miały odbyć się w tym okresie zostaną przełożone na termin późniejszy.

Jednocześnie zastrzegamy, że czas zawieszenia pracy Składów orzekających może ulec przedłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Terminy nowych posiedzeń komisji będą wyznaczane po unormowaniu się obecnej sytuacji, a osoby zainteresowane będą informowane bezpośrednio.


czytaj dalej...

Informacja w związku z koronawirusem

12.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że osoby z objawami infecji (katar, kaszel, itp.) nie będą obsługiwane przez pracowników PCPR i PZO w Stalowej Woli. Osoby te prosimy o pozostanie w domu lub zgłoszenie do lekarza zgodnie z wytycznymi właściwych służb.

Osoby z objawami infekcji, które zgłoszą się do tut. Urzędu mogą zostać wylegitymowane, a ich dane przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli.

W sprawach pilnych zalecamy kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w związku z możliwymi absencjami pracowników, wynikającymi m.in. z konieczności opieki nad dziećmi, mogą wystąpić niedogodności w bieżącej obsłudze interesantów.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.


czytaj dalej...

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2020 r.

27.02.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli uprzejmie informuje, że od  1 marca 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2020”. W dniu 07 stycznia 2020 r. uchwałą nr 3/2020 Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 r.

Wiecej informacji w zakładce: Program "Aktywny samorząd"


czytaj dalej...

Ogłoszenie o konkursie „Działania na rzecz osób...

27.02.2020

Na podstawie Uchwały Nr XV/128/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok, a także
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz w oparciu o Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 października 2019 r. Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego i przeznacza kwotę 34 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.


czytaj dalej...

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

13.01.2020

Szanowni Państwo, Informujemy, że w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) od 1 stycznia 2020r. zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Link...


czytaj dalej...