Informacja dot. zajęć klubowych w WTZ

05.06.2020

Informujemy, że w terminie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. odbywa się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o  przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Ponadto zaznaczamy, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju zajęcia klubowe mogą być prowadzone w warsztatach także w formie zdalnej.

Wzory wystąpień , wnioski oraz procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl


czytaj dalej...

Komunikat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o...

01.06.2020

W związku ze wznowieniem bezpośredniej obsługi w Powiatowym Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli informujemy:

1. W celu złożenia dokumentów lub odbioru kart parkingowych/legitymacji osoby niepełnosprawnej prosimy o umówienie się na wizytę pod numerem telefonu:

15 643 37 03 - składanie wniosków o ustalenie (stopnia) niepełnosprawności
15 600 12 33 - karty parkingowe i legitymacje os. niepełnosprawnych

Do dnia odwołania stanu epidemii, klienci Zespołu nie będą przyjmowani bez uprzedniej rejestracji swojej wizyty.

2. Osoby:
    • kaszlące i/lub
    • mające katar i/lub
    • objawy świadczące o infekcji
nie będą obsługiwane.

Osoby mające powyższe objawy infekcji prosimy o pozostanie w domu lub zgłoszenie się do lekarza POZ.


czytaj dalej...

Informacja dotycząca funkcjonowania Starostwa Powiatowego...

07.05.2020

Na stonie internetowej Powiatu Stalowowolskiego zamieszczono informacje dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Z uwagi na to, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli mają swoją siedzibę w budynku Starostwa, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

https://www.stalowowolski.pl/informacja-na-temat-funkcjonowania-starostwa-powiatowego

https://www.stalowowolski.pl/komunikat-o-skladaniu-dokumentow-w-wersji-papierowej-dla-petentow


czytaj dalej...

Ogłoszenie

07.05.2020

Uprzejmie informuję, że na podstawie §13 ust. 3 w związku z §13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz....


czytaj dalej...

Ogłoszenie

07.05.2020

Na podstawie §13 ust. 3 w związku z §13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 792),...


czytaj dalej...

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku...

16.04.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o nowo uruchomionym przez PFRON programie pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się w zakładce "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" (link do strony).


czytaj dalej...

Informacja PZO w Stalowej Woli

13.03.2020

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli informuje, że zawiesza orzekanie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności od dnia 16.03.2020r. do 31.03.2020r. w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-Cov-2. Wszystkie posiedzenia składów orzekających, które miały odbyć się w tym okresie zostaną przełożone na termin późniejszy.

Jednocześnie zastrzegamy, że czas zawieszenia pracy Składów orzekających może ulec przedłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Terminy nowych posiedzeń komisji będą wyznaczane po unormowaniu się obecnej sytuacji, a osoby zainteresowane będą informowane bezpośrednio.


czytaj dalej...