Kampania społeczna „Wybieram pomoc”

20.03.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało ogólnopolską kampanię społeczną „Wybieram pomoc”, mającą na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zmniejszenie akceptacji dla stosowania przemocy i wskazanie...


czytaj dalej...

Program "Aktywny samorząd" w 2017r.

27.02.2017

Rusza program „AKTYWNY SAMORZĄD 2017"


czytaj dalej...

Ważne informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych...

21.02.2017

Ważne informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: dają rękojmię należytego sprawowania...


czytaj dalej...

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w...

21.11.2016

W dniu 17.11.2016r. ukazał się komunikat Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczący realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r. Pełna treść komunikatu wraz z załącznikami do pobrania...


czytaj dalej...

Zmiany w programie „Aktywny samorząd” w 2016 roku

24.10.2016

W dniu 20.10.2016r. PFRON opublikował komunikat dotyczący zmian w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Treść komunikatu poniżej pochodzi ze strony...


czytaj dalej...

Rodzina miejscem budowania bezpiecznych więzi

04.10.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli od lipca do grudnia 2016 r. realizuje projekt pt. Rodzina miejscem budowania bezpiecznych więzi w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w...


czytaj dalej...

VI Piknik Rodzinny pod hasłem „Rodzina to najlepsza...

15.06.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełniące obowiązki Organizatora Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim informuje, że z inicjatywy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz rodziców zastępczych w dniu 3 czerwca 2016 r. zorganizowany został VI Piknik Rodzinny.  Uroczystość...


czytaj dalej...

Program wyrównywania różnic między regionami III

02.03.2016

Informujemy, że  Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku oraz wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w Programie w...


czytaj dalej...