Nabór wystąpień w programie „Zajęcia klubowe w WTZ”

17.10.2019

Kolejny nabór wystąpień w programie „Zajęcia klubowe w WTZ” już w listopadzie bieżącego roku


czytaj dalej...

„Aktywny Samorząd” Moduł II

16.09.2019

Informujemy, iż od 16.09.2019 r. można składać elektronicznie wnioski  o dofinansowanie w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II  za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie...


czytaj dalej...

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do...

12.09.2019

Dnia 1 października 2019 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

W związku z tym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej obszerny materiał informacyjny dotyczący zasad ubiegania się o tzw. 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Z materiałem ZUS można zapoznać się pod natępującycm adresem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941


czytaj dalej...

Komunikat dot. programu Aktywny samorząd - Moduł II

02.09.2019

W związku z wdrażaniem Systemu Obsługi Wsparcia w Powiecie Stalowowolskim w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd’” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym informuję, że nabór wniosków w tym zakresie zostanie ogłoszony niezwłocznie po opracowaniu formularza wniosku, niezbędnych załączników do wniosku  oraz procedur w tym zakresie.

O terminie rozpoczęcia naboru wniosków w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 poinformujemy w odrębnym komunikacie.


czytaj dalej...

Zmiany w programie "Aktywny samorząd"

30.07.2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uwzględniając postulaty środowiska osób niepełnosprawnych, a także wielu Realizatorów programu oraz m.in. Związku Powiatów Polskich – podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru...


czytaj dalej...

2 maja 2019 dniem wolnym od pracy

17.04.2019

Informujemy, że dzień 2 maja 2019 r. (tj. czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli.
Dzień ten zostanie odpracowany przez urząd 11 maja 2019 r. (tj. sobota).


czytaj dalej...