logo PCPR w Stalowej Woli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa podporządkowana bezpośrednio Zarządowi Powiatu zostało powołane uchwałą nr IV/9/99 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 5 lutego 1999r. Obejmuje swoim zasięgiem działania teren Powiatu Stalowowolskiego, w skład którego wchodzą następujące gminy: Bojanów, Radomyśl n. Sanem, Stalowa Wola, Pysznica, Zaklików, Zaleszany.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje m.in. zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola

(budynek „Metalowiec” – 3 piętro, pokoje od 318-331)

Dyrektor Centrum:
mgr Tomasz Brymora

Numery telefonów:
Sekretariat:  15 643 36 68
Księgowość: 15 643 37 01
Dział Pomocy Społecznej:
- zespół ds. pomocy instytucjonalnej i świadczeń 15 643 36 67
- programy ze środków zewnętrznych 15 643 37 05
- zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej 15 643 36 99
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 15 643 37 04, 15 643 36 66

E-Mail: pcpr@pcprstalowawola.pl

Adres skrytki ePUAP: /pcprstalowa/SkrytkaESP

Godziny pracy:
Poniedziałek: 700 - 1500
Wtorek: 700 - 1500
Środa: 700 - 1500
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1500