Informacja w związku z koronawirusem

12.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że osoby z objawami infecji (katar, kaszel, itp.) nie będą obsługiwane przez pracowników PCPR i PZO w Stalowej Woli. Osoby te prosimy o pozostanie w domu lub zgłoszenie do lekarza zgodnie z wytycznymi właściwych służb.

Osoby z objawami infekcji, które zgłoszą się do tut. Urzędu mogą zostać wylegitymowane, a ich dane przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli.

W sprawach pilnych zalecamy kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w związku z możliwymi absencjami pracowników, wynikającymi m.in. z konieczności opieki nad dziećmi, mogą wystąpić niedogodności w bieżącej obsłudze interesantów.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.


czytaj dalej...

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2020 r.

27.02.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli uprzejmie informuje, że od  1 marca 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2020”. W dniu 07 stycznia 2020 r. uchwałą nr 3/2020 Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 r.

Wiecej informacji w zakładce: Program "Aktywny samorząd"


czytaj dalej...

Ogłoszenie o konkursie „Działania na rzecz osób...

27.02.2020

Na podstawie Uchwały Nr XV/128/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok, a także
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz w oparciu o Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 października 2019 r. Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego i przeznacza kwotę 34 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.


czytaj dalej...

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

13.01.2020

Szanowni Państwo, Informujemy, że w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) od 1 stycznia 2020r. zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Link...


czytaj dalej...

Informacja

27.12.2019

Uprzejmie informujemy, że w Sylwestra 31 grudnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli będzie czynne do godz. 14.00.


czytaj dalej...

Komunikat

17.12.2019

Informujemy, że od dnia 01.01.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli zaprzestaje użytkować dotychczasowy numer faxu: 15 642 63 29, który zostanie wyłączony.

Pozostałe numery telefonów nie ulegają zmianie.

W związku z tym prosimy o kierowanie korespondencji innymi dostępnymi sposobami m.in. przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej (ePUAP, email).


czytaj dalej...

Program wyrównywania różnic między regionami III w...

11.12.2019

Informuję, że  Zarząd PFRON przyjął  „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania  różnic między regionami III” w 2020 roku oraz wykaz powiatów kwalifikujących się do...


czytaj dalej...

Dodatkowe środki PFRON w 2019r.

06.12.2019

Informujemy, że w związku z pozyskaniem dodatkowych środków PFRON istnieje możliwość ubiegania się przez osoby niepełnosprawne w bieżącym roku o dofinasowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Stosowne wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy...


czytaj dalej...