Ponowne uruchomienie numerów telefonicznych PCPR w St. Woli

Informujemy, że została przywrócona funkcjonalność dotychczasowych numerów telefonicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. Numery kontaktowe do poszczególnych działów PCPR pozostały bez zmian:

Sekretariat - 15 643 36 68
Księgowość - 15 643 37 01
Dział Pomocy Społecznej:
- zespół ds. pomocy instytucjonalnej i świadczeń - 15 643 36 67
- programy ze środków zewnętrznych 15 643 37 05
- zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej - 15 643 36 99
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
- wtz, kontrola beneficjentów, programy PFRON - 15 643 37 04
- turnusy rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny, bariery funkcjonalne - 15 643 36 66