Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli poszukuje wolontariuszy

W związku z utrzymującą się epidemią i dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ponownym występowaniem ognisk zakażeń w domach pomocy społecznej, Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli poszukuje wolontariuszy, którzy wyrażą zgodę charytatywnie wesprzeć personel placówki w przypadku wystąpienia eskalacji zakażenia.

Mieszkańcy tej placówki to osoby w podeszłym wieku, schorowane i niepełnosprawne, które należą do grupy wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem.
Zakres zadań wolontariuszy będzie polegał na wykonywaniu podstawowych czynności o charakterze opiekuńczym - karmienie, toaleta, pielęgnacja itp. oraz porządkowym.
Wszyscy wolontariusze zostaną przeszkoleni i wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej: rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, kombinezony, gogle, czepki ochronne, ochraniacze na obuwie.
DPS gwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Osoby chętne do pomocy w ramach wolontariatu proszone są o kontakt pod numerem telefonu:
15 844 20 39, 530 094 060 lub adresem e-mail dps@stalowowolski.pl

Żródło: https://www.stalowowolski.pl