Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli informuje, że od 1 marca 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2021”. W dniu 11 stycznia 2021 r. uchwałą nr 2/2021 Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r.

W bieżącym roku wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I oraz Modułu II można składać przez Internet za pośrednictwem platformy SOW - Systemu Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków PFRON dostępnego TUTAJ.

Osoby zainteresowane zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem  systemu SOW.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę dostępną TUTAJ lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, znajduje się:

  • na portalu SOW (włącznie z filmem instruktażowym),
  • na wymienionym wyżej Portalu Profilu Zaufanego,
  • na portalu OBYWATEL.GOV.PL,
  • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Terminy przyjmowania wniosków:

  1. Moduł I – od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  2. Moduł II:
  • od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. (dla wniosków roku akademickiego 2020/2021)
  • od 1 września 2021 r. do 10 października 2021 r. (dla wniosków roku akademickiego 2021/2022)

Realizator programu, w przypadku nie złożenia przez wnioskodawcę wniosku w wyznaczonym terminie, może podjąć decyzję o przywróceniu wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku, pod warunkiem:

  1. zwrócenia się przez wnioskodawcę do realizatora programu z prośbą o przywrócenie terminu,
  2. wniosek zostanie złożony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, pok. 318 lub pod nr telefonu 15 643 36 66 oraz 15 643 37 04.

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny) można zapoznać się w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r. dostępnego TUTAJ. Z treścią  programu, w tym warunkami uczestnictwa w programie – można zapoznać się w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 (treść programu dostępna jest TUTAJ).

 

Materiał informacyjny Aktywny samorząd 2021 (link)

Druki do pobrania (link)