Nabór - Zajęcia klubowe 2021

Informujemy, że w terminie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. odbywa się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o  przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Wzory wystąpień , wnioski oraz procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl