Sekretariat - stanowisko ds. obsługi administracyjnej:
Samodzielny referent - Teresa Maślach
tel. 15 643 36 68, fax. 15 642 63 29, pokój 418


Samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz:
Inspektor - Konrad Filar
tel. 15 643 37 05, pokój 415


Dział Obsługi Finansowej:
Główny księgowy - Magdalena Gunia
Starszy księgowy - Ewa Pachla
tel. 15 643 37 01, pokój 414


Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
Kierownik Działu - Janina Czech
Inspektor - Elżbieta Maziarz
tel. 15 643 37 04, pokój 420

Referent - Agnieszka Żymek
Referent - Beata Suszko
tel. 15 643 36 66, pokój 419


Dział Pomocy Społecznej:
Kierownik Działu  - Anita Działak-Żak
tel. 15 643 36 67, pokój 416

Zespół ds. pomocy instytucjonalnej i świadczeń:
Starszy specjalista pracy socjalnej - Małgorzata Pietroniec
Referent prawno-administracyjny - Małgorzata Banaszak-Szwedo
Specjalista - Grzegorz Kwitek
tel. 15 643 36 67, pokój 416
Specjalista - Karolina Paleń
tel. 15 643 37 05, pokój 415

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej:
Pedagog - Joanna Korczak-Bajda
Psycholog - Marta Wojtanowicz-Konior
Koordynator - Aneta Mazur
Koordynator - Małgorzata Pierścionek
tel. 15 643 36 99, pokój 417


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
Samodzielny referent/pracownik socjalny - Waldemar Szostek
Pomoc administracyjna - Patrycja Chyła
tel. 15 643 37 03, pokój 413

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3213

Utworzono dnia: 25.10.2013

Dokument wprowadził:
Konrad Filar

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

16.09.2014, Konrad Filar:

Edycja zakładki Pracownicy

28.01.2014, Konrad Filar:

Edycja zakładki Pracownicy

28.01.2014, Konrad Filar:

Edycja zakładki Pracownicy

24.01.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy