Archiwa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli prowadzi Składnicę Akt.

Podstawy działania Składnicy Akt PCPR

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. Dz.U. z 2011r. nr 123 poz. 698 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie,
 • Instrukcja kancelaryjna wprowadzona  Zarządzeniem Nr 5/2009, Dyrektora PCPR z dnia 11.02.2009r. i zatwierdzona przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach pismem z dnia 11.02.2009r.
 • Instrukcja o organizacji zakresie działania Składnicy akt PCPR, wprowadzona  Zarządzeniem Nr 4/2009, Dyrektora PCPR z dnia 11.02.2009r. i zatwierdzona przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach pismem z dnia 11.02.2009r.

Zasoby dokumentacyjne Składnicy Akt PCPR

Składnica akt przechowuje i zabezpiecza akta spraw ostatecznie załatwionych dla poniższych działów - komórek PCPR, tj.:

 • Dyrektor
 • Stanowisko Obsługi Administracyjnej
 • Stanowisko ds. Obsługi Projektów UE
 • Stanowisko Kontroli i Analiz
 • Dział Obsługi Finansowej
 • Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Dział Pomocy Społecznej
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Udostępnianie akt

Akta przechowywane w lokalu Składnicy Akt udostępniane są do celów służbowych i innych do wglądu w lokalu Składnicy Akt. Wypożyczenie akt poza lokal Składnicy Akt może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach na ściśle określony okres.
Nie wypożycza się poza Składnicę Akt, akt zastrzeżonych przez komórkę, która je wytworzyła, akt uszkodzonych, ewidencji zasobu. Korzystający z akt ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone lub udostępnione dokumenty.
Korzystanie z akt przechowywanych w Składnicy Akt przez placówki naukowe, instytucje środków masowego przekazu i inne instytucje, wymaga każdorazowo zgody Dyrektora PCPR.


Rejestry

Rejestry prowadzone w PCPR w Stalowej Woli:

 • Rejestr osób i instytucji ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON,
 • Rejestr osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności,
 • Rejestr osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 • Rejestr rodzin zastępczych,
 • Rejestr dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 • Rejestr uczestników projektów systemowych współfinansowanych z EFS.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2693

Utworzono dnia: 28.01.2014

Dokument wprowadził:
Administrator główny

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

15.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Rejestry, ewidencje i archiwa

13.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Rejestry, ewidencje i archiwa

13.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Rejestry, ewidencje i archiwa

13.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Rejestry, ewidencje i archiwa

13.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Rejestry, ewidencje i archiwa

01.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Rejestry, ewidencje i archiwa

01.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Rejestry, ewidencje i archiwa

01.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Rejestry, ewidencje i archiwa

01.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Rejestry, ewidencje i archiwa

01.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Rejestry, ewidencje i archiwa

28.01.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Rejestry, ewidencje i archiwa