NFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „ Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo” złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR”, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

 

                Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo” przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR”, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

                W dniu 12.06.2018 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR”,
ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwa Powiatowego, a także na stronach internetowych www.pcprstwola.naszaplacowka.pl , www.stalowowolski.pl

Zgodnie z art. 19a ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 20103 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach prac PCPR w Stalowej Woli (ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola sekretariat – pok. 418 /IV piętro/ poniedziałek – piątek 700 – 1500), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pcprstwola@onet.pl oraz listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

W terminie do dnia  22 czerwca 2018 r.

W załączniku oferta

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 37525

Utworzono dnia: 28.01.2014

Dokument wprowadził:
Administrator główny

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

15.06.2018, Konrad Filar:

Dodanie załącznika Oferta uproszczona str.1

15.06.2018, Konrad Filar:

Dodanie załącznika Oferta uproszczona str.2

15.06.2018, Konrad Filar:

Edycja zakładki Konkursy

28.01.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Konkursy