Zgłoszenia kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 2055 z dnia 03.04.2019 r. ukazało się ogłoszenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych na lata 2019-2023.

Szczególny tryb organizacji rad określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych rad do spraw osób niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr 62 poz. 560).

Do zakresu działania powiatowej rady do spraw osób niepełnosprawnych należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę  powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych mogą zgłaszać, w formie pisemnej, przedstawiciele:

 • organizacji pozarządowych,
 • fundacji,
 • jednostek samorządu terytorialnego (powiatu, gmin),

w terminie od dnia 15.04.2019 r. do dnia 15.05.2019 r.