Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli informuje, że od  1 marca 2019 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2019”. W dniu 29 stycznia 2019 r. uchwałą nr 4/2019 Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce: Program "Aktywny samorząd" w 2019r. (link)