OGŁOSZENIE - poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli pełniące funkcję
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych

dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku bezpieczeństwo, buduje poczucie własnej
wartości, daje możliwość obserwacji dobrych, właściwych wzorców relacji między członkami rodziny oraz dla starszych dzieci, przygotowanie do samodzielnego życia, dlatego jednym
z priorytetowych zadań Powiatu Stalowowolskiego w obszarze opieki nad dzieckiem
jest rozwój i profesjonalizacja rodzinnych form pieczy zastępczej.
W zakresie rozwoju – chcemy pozyskiwać nowych kandydatów, natomiast w obszarze profesjonalizacji oferujemy dobre przygotowanie, wszechstronną, codzienną profesjonalną pomoc, szkolenia i systematyczne wsparcie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15, pok. 417
tel. 15 643 36 99; 15 643 36 67