Informacja PFRON

W załączniku przekazujemy pismo Podkarpackiego Oddziału PFRON dotyczące projektu pod nazwą "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".


Załączniki: