Dane teleadresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola

(budynek „Metalowiec” – 3 piętro, pokoje od 318-331)

tel. 15 643 36 68
e-mail: pcprstwola@onet.pl
www.pcprstwola.naszaplacowka.pl

Adres skrytki ePUAP: /pcprstalowa/SkrytkaESP

Nr pok.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

329

Dyrektor PCPR

Tomasz Brymora

łączy sekretariat

328

Sekretariat

Teresa Maślach

15 643 36 68

Dział Obsługi Finansowej

327 

Główny księgowy

Magdalena Gunia

15 643 37 01

Starszy księgowy

Ewa Pachla

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz

331 

Inspektor

Konrad Filar

 

Dział Pomocy Społecznej

321/322

Kierownik Działu

Anita Działak-Żak

15 643 36 67

Zespół ds. pomocy instytucjonalnej i świadczeń

15 643 36 67

Starszy specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Pietroniec

Referent prawno-administracyjny

Małgorzata Banaszak-Szwedo

Specjalista

Grzegorz Kwitek

326 

Specjalista

Karolina Paleń

15 643 37 05

 323/324

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

15 643 36 99

Pedagog

Joanna Korczak-Bajda

Psycholog

Marta Wojtanowicz-Konior

Koordynator

Aneta Mazur

Koordynator

Małgorzata Pierścionek

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

320 

Kierownik Działu

Janina Czech

15 643 37 04

Inspektor

Elżbieta Maziarz

319 

Referent

Agnieszka Żymek

15 643 36 66

Referent

Beata Suszko

318

Biuro Obsługi Klienta PCPR

 


Powiatowy  Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola

(budynek "Metalowiec" - parter)

e-mail: pcprstwola@onet.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Biuro Obsługi Klienta

 Samodzielny referent/pracownik socjalny

 Waldemar Szostek

15 643 37 03

 Karty parkingowe
 Legitymacje ON

 Pomoc administracyjna  Patrycja Chyła

15 600 12 33