Dane teleadresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola

(budynek „Metalowiec” – 3 piętro, pokoje od 318-331)

tel. 15 643 36 68
e-mail: pcprstwola@onet.pl
www.pcprstwola.naszaplacowka.pl

Adres skrytki ePUAP: /pcprstalowa/SkrytkaESP

 

Nr pok.

Stanowisko

Nr telefonu

329

Dyrektor PCPR

łączy sekretariat

328

Sekretariat

15 643 36 68

Dział Obsługi Finansowej

327

Główny księgowy

15 643 37 01

Starszy księgowy

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz

331

Inspektor

15 600 12 35

Dział Pomocy Społecznej

321/322

Kierownik Działu

15 643 36 67

Zespół ds. pomocy instytucjonalnej i świadczeń

Starszy specjalista pracy socjalnej

15 643 36 67

Referent prawno-administracyjny

Specjalista

326

Specjalista

15 643 37 05

 323/324

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Pedagog

15 643 36 99

Psycholog

Koordynator

Koordynator

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

320

Kierownik Działu

15 643 37 04

Inspektor

319

Referent

15 643 36 66

318

Biuro Obsługi Klienta PCPR

 


Powiatowy  Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola

(budynek "Metalowiec" - parter)

e-mail: pcprstwola@onet.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Biuro Obsługi Klienta

Samodzielny referent

15 643 37 03

Karty parkingowe
Legitymacje ON

Pomoc administracyjna

15 600 12 33